For PKU-foreningen er det viktig å få nye medlemmer som kan støtte oss i det arbeidet vi gjør. Vi arbeider for gi våre medlemmer nyttig og relevant støtte og nettverk. Dette gjør vi blant annet gjennom å arrangere treff/aktiviteter, utgi PKU-blad, og i tillegg deltar styremedlemmene på ulike møter for å arbeide for en god PKU behandling. Vi setter også PKU, og vår hverdag på agendaen gjennom blant annet å kjempe for rettferdige stønadssatser og god merking av matvarer.

Som medlem mottar du :

– PKU-bladet (2 i året)
– Invitasjon til det årlige sommertreffet
– Invitasjon til relevante foredrag, familietreff eller lokale treff
– Stemmerett på årsmøte
– Et nettverk du kan benytte som støtte i din hverdag. Dette gjelder både den formaliserte delen gjennom likepersonordningen og den uformelle kontakten man får gjennom samlingene og sosiale medier.

Spesifisering av medlemskap:

– Enkeltmedlemskap (Voksen kr 300 pr. år. Ungdom under 25 år kr 200 pr. år). Inkluderer foreningens blad, og gir mulighet til å delta på foreningens arrangementer.
– Familiemedlemskap – hovedmedlem (kr 450, – pr. år). Velger du Familiemedlemskap kan det være to voksne og inntil sju barn under 26 år i samme husstand i medlemskapet. Dere mottar en giro, får et PKU-blad og alle får mulighet til å delta på foreningens arrangementer.

OBS! Alle familiemedlemmene må registreres individuelt med navn og kontaktinfo. Alle over 15 år må selv bekrefte medlemsskapet.

Du melder deg inn her: https://dennorskepkuforening.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding