Nyheter

Sommertreff 2022 – Mastemyr, Oslo

SOMMERTREFFET I 2022 vil avholdes på Quality Entry Hotel på Mastemyr, rett syd for Oslo Torsdag 4. august til søndag 7.…

Webinar – rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede og kronisk syke barn

FFO-arrangerer webinar 24. mars 2021 Påmeldingsfrist 22.mars. Les mer ved å trykke på overskriften.

Brev fra PKU-teamet om PKU dager i 2020 og 2021

Informasjon fra PKU-teamet på Rikshospitalet om PKU dager og planer for 2021.

Nytt forskningsprosjekt på voksne med PKU

Sara Seidel skal skrive masteren sin i klinisk ernæring om voksne med PKU med veiledere fra Senter for sjeldne…

Min Journal er avviklet

Min Journal tilbudet for elektronisk prøvesvar er dessverre avviklet. Les mer her.

Inkalling til årsmøte 2020

På grunn av koronapandemien avholdes årsmøtet årsmøtet skal avholdes digitalt i perioden tirsdag 4 august – avslutning…

Beskjed fra PKU-teamet

Viktig beskjed fra PKU-teamet ang tiltak i forbindelse med kontroller april/mai pga Corona. PKU dagene april/mai er…

PKU dager 2020

Oversikt over årets PKU-dager. PKU dager i april og mai er avlyst. Trykk for mer informasjon.

PKU-kurs for voksne

Senter for sjeldne diagnoser avholdt kurs for voksne med PKU på Frambu i desember