Oppfølging og støtte

På denne siden finner du informasjon om tilgjengelige ressurser og støtte for personer med PKU.

Ressurser tilknyttet Rikshospitalet

Oversikt over kontaktinformasjon og organisering av PKU teamet ved Rikshospitalet

Les mer

Kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Bidrar til veiledning og opplæring.

Les mer

Lenker til kurs og informasjonsmateriell utarbeidet ved Senter for sjeldne diagnoser

Les mer

Link til Min Journal, elektronisk løsning for blodprøvesvar og informasjon om hvordan man får tilgang og henter ut svar

Les mer

Informasjon om PKU-dagene ved Rikshospitalet og oversikt over årets datoer

Les mer

Informasjon og oversikt over kurs holdt ved Frambu i regi av Senter for Sjeldne diagnoser

Les mer

Offentlige tilbud og stønader

Oversikt over stønader fra NAV man kan søke om når man har PKU eller har ansvar for et barn med PKU

Les mer

Informasjon om tilbud fra det offentlige, kurs

Les mer