SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) tilbyr informasjon om diagnosene, og rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Deres tjenester er rettet mot barn, unge, voksne, foreldre, søsken, og samt andre pårørende og fagpersoner i hele landet.

SSD kan bidra til å veilede og hjelpe PKU-familier med å tilrettelegge hverdagen, blant annet ved bidra til å informere opp mot barnehage og skole. De har en egen informasjonsside om PKU som du kan finne her;  Link til Senter for sjeldne diagnosers nettside.

Senteret har utarbeidet en nyttig veileder om PKU som kan finnes her; PKU veileder.

Personalet ved Senter for sjeldne diagnoser kan også bidra med veiledning og oppfølging rundt forskjellige problemstillinger og utfordringer som kan oppstå når man lever med PKU, og kan  kontaktes for spørsmål eller ved behov for hjelp.

Senteret kan kontaktes på følgende telefonnummer: 23075340