Innkalling til årsmøte 2020

Informasjon om gjennomføring av årsmøte 2020.

På grunn av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved hjelp av datamaskin/mobiltelefon.

Styrets beslutning er begrunnet i smittevernhensyn og at årets sommertreff med gjennomføring av et fysisk årsmøte er kansellert.

Dette er en foreløpig informasjon, og det vil komme brukermanual for gjennomføring av digitalt årsmøtet senere.

For mer informasjon om den tekniske plattformen med spørsmål og svar se:

https://www.digitalearsmoter.no

  Tid: Start tirsdag 4 august – avslutning søndag 23 august.

 Dagsorden: (vil bli tilpasset den tekniske løsningen)

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent, stemmeteller, 2 medlemmer som skal undertegne protokoll
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Valg:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av ungdoms- og voksenkontakter
  1. Saker fra styret
  2. Innkomne saker
  3. Eventuelt

Innkomne saker må fremmes skriftlig overfor styret senest 14 dager før årsmøtet.

Adgang til å stemme på årsmøtet har familiemedlemmer, enkeltmedlemmer og ungdomsmedlemmer som har betalt forfalt kontingent.

En PDF-versjon av inkallingen kan du finne her; Innkalling til årsmøtet 2020

Tilbake til Forsiden

Print sidens innhold ved å klikke her.