Brev fra PKU teamet om PKU-dager 2020 og 2021

Kjære alle sammen

Vi er glade og takknemlige for at vi i PKU teamet kan invitere til PKU dager for små og store her på Rikshospitalet. Vi vet at fellesskapet og erfaringsutvekslingen er gull verd for barn, ungdom og foreldre. Det er også gull verd for oss. PKU dager bidrar til at vi forstår hverandre bedre. PKU dagene setter fokus på viktige sider ved det å leve med PKU. PKU dagene motiverer og inspirerer. De skaper nye vennskap og gir barna og ungdommen verktøy til å mestre dietten på hjemplassen, hvor de fleste stort sett er alene om å ha PKU.

Vi er veldig lei oss for at pandemien har satt en foreløpig stopper for gjennomføringen av denne meget gode tradisjonen. Vi lover dere at vi vil ta opp trådene og igjen invitere til oss på Rikshospitalet, så raskt smittesituasjonen tillater det og det er trygt nok.

Noen av dere har fått muligheten til å delta på webinar som en erstatning for PKU dager i vår og i høst. Dessverre gjorde en sen postgang at mange ikke fikk invitasjonen til webinaret i oktober tidsnok til å delta, så det ble avlyst på kort varsel. Vi beklager det.
Det vil ikke bli arrangert flere webinar i 2020. Men, vi vil invitere til et foreldreseminar/webinar for alle foresatte til barn født i 2021, 2020, 2019, 2018 og 2017, 18.mars 2021. Hold av datoen allerede nå! Invitasjon og informasjon om webinaret sendes ut i begynnelsen av januar 2021.
Vi er per dags dato usikre på om vi kan invitere til normale PKU dager resten av året (2021), med første PKUdag i april/mai, slik vi pleier. Vi vil derfor komme tilbake med mer informasjon om dette over nyttår.

Vi ønsker hver og én av dere god helse, en frisk og god jul, og alt godt for det kommende året.
Med sterkt ønske og håp om at vi kan treffes i 2021,

vennlig hilsen alle i PKU teamet

Kristin, Susanne, Kjersti, Trine, Jens, Asbjørg, Andreas, Elisabet, Rina, Elisabeth, Gunvor og Cathrine