Nytt forskningsprosjekt på voksne med PKU

Sara Seidel skal skrive masteren sin i klinisk ernæring…