DEN NORSKE PKU-FORENING

Her kan du finne informasjon om foreningens organisering, aktiviteter og annet arbeid

Her finner du mer informasjon om foreningen og foreningens arbeid

Les mer

Her finner du oversikt over foreningens styremedlemmer

Les mer

Her finner du oversikt over foreningens likepersoner fordelt på fylker

Les mer

Her finner du informasjon om medlemsskap, og om hvordan du blir medlem.

Les mer

Her finner du en oversikt over foreningens aktiviteter, og andre relevante aktiviteter for PKU'ere.

Les mer