AKTIVITETER

Sommertreff

 

Foreningens sommertreff avholdes vanligvis første helgen i august. Foreningens årsmøte holdes i forbindelse med sommertreffet.

Aktiviteter opp mot medlemmer

Andre eksterne aktiviteter