LIKEPERSONER

Den Norske PKU-forening har i en årrekke arbeidet for å ha en likemannsordning i foreningen. I styret et det Jan Granhaug som er likepersonenes kontaktperson og som har som oppgave å koordinere og utvikle likepersonsarbeidet, i samarbeid med de øvrige i styret. I vår forening er likepersonene organisert regionsvis slik at de også er fylkeskontakter for respektive fylker/regioner.

HVA ER LIKEPERSONARBEID?

I følge Helsedepartementet: “Likepersonsarbeid er en formidling av kunnskaper og erfaringer fra den som selv har erfaring med funksjonshemningen til en som nylig har fått diagnostisert sitt barn eller har mistanke om at barnet har denne diagnosen. Likemannsarbeid kan bare utføres av de nærmeste pårørende/foreldre eller av den som selv har diagnosen. Ingen offentlige eller faglige instanser kan erstatte dette”

HVA KAN LIKEPERSONEN HJELPE MED?

Gi råd og veiledning i daglige praktiske utfordringer. Dette kan være “alt”: amming, overgang til mat for PKU-babyer, erfaringer omkring sykdom, matlaging, sosiale tilstelninger og mat, familie og avlasting, søskenproblematikk, “familiemiddager”, erfaringer omkring alternativ mat, bursdager, barnehage, skole, osv. Gi råd, informasjon og veilede om forskjellige rettigheter. 

IKKE NØL! TA KONTAKT! Likepersonene ønsker å gi råd og de har erfaring med PKU. De synes det er fint om de blir kontaktet.

Under finner du oversikten over alle fylkeskontaktene fordelt på fylker:

I perioden 2020 til 2021 er følgende likepersoner for den norske PKU-foreningen:

Fylke Navn Telefon Epost
Agder Jorunn Ø. Skjulestad 934 24 326 jorunn_99[@]yahoo.no
Vestland Carl-Erik Herheim 971 48 654 carl-erik[@]herheim.no
Innlandet Line Birgitte Nordland 932 02 936 lbnordla[@]broadpark.no
Møre og Romsdal Irene Eide 982 63 236 irene[@]lykkehagen.no
Nordland Renate Reinåmo 990 22 513 Renate.reinamo[@]ipelektro.no
Oslo Øyvind H Walding 924 35 087 ohwalding[@]gmail.com
Caroline Lieungh 936 97 639 caroline.s.gunvaldsen[@]gmail.com
Rogaland Britt Jorun Krakk 976 74 922 britj[@]sagi.no
Vestfold og Telemark Anniken Linheim Isaksen 957 50 815 a.isaksen[@]yahoo.no
Nina Bjerkebo Brovig 975 71 996 ninabbrovig[@]gmail.com
Viken

 

Gro L Størvold 952 03 051 grostorvold[@]gmail.com
Lene Rydheim 958 42 555 lene.rydheim[@]gmail.com
Trøndelag Sally Haugen 469 57 695 haugen.sally[@]gmail.com
Hege Strand-Nustad 901 37 400 hege[@]byraastrand.no
Kaisa Haugen 469 56 691 kaisa.haugen[@]gmail.com
Kontakt for gravide med PKU i hele landet Nina Bjerkebo Brovig 975 71 996 ninabbrovig@gmail.com
Voksen-kontakt Elisabeth Berge Aasen 980 41 046 elisabethaasen[@]yahoo.no
Ungdoms-kontakt Kaisa Haugen 469 56 691 kaisa.haugen[@]gmail.com