LIKEPERSONER

Den Norske PKU-forening har i en årrekke arbeidet for å ha en likemannsordning i foreningen. I styret et det Jan Granhaug som er likepersonenes kontaktperson og som har som oppgave å koordinere og utvikle likepersonsarbeidet, i samarbeid med de øvrige i styret. I vår forening er likepersonene organisert regionsvis slik at de også er fylkeskontakter for respektive fylker/regioner.

HVA ER LIKEPERSONARBEID?

I følge Helsedepartementet: “Likepersonsarbeid er en formidling av kunnskaper og erfaringer fra den som selv har erfaring med funksjonshemningen til en som nylig har fått diagnostisert sitt barn eller har mistanke om at barnet har denne diagnosen. Likemannsarbeid kan bare utføres av de nærmeste pårørende/foreldre eller av den som selv har diagnosen. Ingen offentlige eller faglige instanser kan erstatte dette”

HVA KAN LIKEPERSONEN HJELPE MED?

Gi råd og veiledning i daglige praktiske utfordringer. Dette kan være “alt”: amming, overgang til mat for PKU-babyer, erfaringer omkring sykdom, matlaging, sosiale tilstelninger og mat, familie og avlasting, søskenproblematikk, “familiemiddager”, erfaringer omkring alternativ mat, bursdager, barnehage, skole, osv. Gi råd, informasjon og veilede om forskjellige rettigheter Bidra til å bygge opp selvtillit hos foreldre til barn med PKU Sortere den informasjonen brukere får og foreslå en handlingsplan Gi hjelp til selvhjelp/motivere til egen innsats.

IKKE NØL! TA KONTAKT! Likepersonene ønsker å gi råd og de har erfaring med PKU. De synes det er fint om de blir kontaktet.

Under finner du oversikten over alle fylkeskontaktene fordelt på fylker:

I perioden 2019 til 2020 er følgende likepersoner for den norske PKU-foreningen

Fylke Navn Telefon Epost
Akershus Gro Størvold 952 03 051 grostorvold[@]gmail.com
Aust-Agder Jorunn Ø. Skjulestad 934 24 326 jorunn_99[@]yahoo.no
Buskerud Lene Rydheim 958 42 555 lene.rydheim[@]gmail.com
Hedmark Linda S Wattum 915 85 071 samsonstuen[@]hotmail.com
Hordaland Carl-Erik Herheim 971 48 654 carl-erik[@]herheim.no
Møre og Romsdal Irene Eide 982 63 236 irene.eide70[@]gmail.com
Trøndelag

Trøndelag

Trøndelag

Sally Haugen

Hege Strand-Nustad

Kaisa Haugen

469 57 695

901 37 400

469 56 691

haugen.sally[@]gmail.com

hege8[@]byraastrand.no

kaisa.haugen[@]gmail.com

Nordland Renate Reinåmo 990 22 513 renate.reinamo[@]ipelektro.no
Oppland Line Birgitte Nordland 932 02 936 lbnordla[@]broadpark.no
Oslo Øyvind H Walding 924 35 087 ohwalding{@]gmail.com
Rogaland Britt Jorun Krakk 976 74 922 britj@sagi.no
Telemark

Telemark

Anniken Linheim Isaksen

Nina Bjerkebo Brovig

957 50 815

975 71 996

a.isaksen@yahoo.no

ninabbrovig@gmail.com