STYRET

Styret i PKU-foreningen velges på årsmøtet og består av fem faste medlemmer og to vara. I tillegg velges en ungdomskontakt og en voksenkontakt med møte- og talerett på styremøtene. De faste medlemmene velges for to år av gangen, mens vara velges for ett. Det er styret selv som konstituerer leder.

Styret kan nås på følgende epostadresse: post[@]pkuforeningen.no

Dette er det sittende styret 2020/21:

Styret

Jan Granhaug (styreleder), jangranhaug[@]gmail.com, tlf 990 96 398

Øyvind H. Walding (nestleder)ohwalding[@]gmail.com, tlf 924 35 087

Stian Skarelven (Økonomiansvarlig)stian[@]skarelven.no, tlf 41 10 45 56

Line Birgitte Nordland (styremedlem), lbnordland[@]gmail.com, tlf 93202936

Per Iversen (styremedlem), per.iversen81[@]gmail.com, tlf 906 78 431

Sally Haugen (varamedlem), haugen.sally[@]gmail.com, tlf 46 95 76 95

Kaisa Haugen (varamedlem), kaisa.haugen[@]gmail.com  tlf: 469 56 691

 

Ungdomskontakt

Kaisa Haugen, kaisa.haugen@gmail.com  tlf: 469 56 691

 

Webansvarlig

Gro Leite Størvold, web[@]pkuforeningen.no, tlf 95203051