Min Journal er avviklet

Tilbudet “Min Journal” (www.minjournal.no) som gjorde det mulig å hente ut svar fra analyserte blodprøver har dessverre blitt lagt ned og er ikke lenger tilgjengelig.

Tjenesten har blitt overført til www.helsenorge.no , men slik løsningen er i dag er den bare tilgjengelig for voksne som tilhører Helse Vest, Helse Nord eller Helse Sør-Øst. For Helse Sør-Øst får ikke foreldre hentet ut informasjon eller blodprøveresultater for sine barn. Det arbeides med å løse dette, men det er usikkert når en løsning vil være på plass.

Midlertidig kan Rikshospitalet kontaktes på telefon for å få oppgitt prøvesvar, kontaktinformasjon/telefonnummer kan finnes her: Kontaktinfo PKU-teamet. Rikshospitalet vil fortsette sin rutine som er å ringe ut om blodprøvesvar med Phe verdier under 80 eller over 300 mikromol/liter.