Nytt forskningsprosjekt på voksne med PKU

Sara Seidel skal skrive masteren sin i klinisk ernæring om voksne med PKU med veiledere fra Senter for sjeldne diagnoser.

Hun har laget en informasjonsvideo om sitt forskningsprosjekt som kan sees her; YouTube-video

I denne studien skal det forskes på hva dere som er voksne med PKU spiser, phe-verdier og hvordan dere har det. De håper og tror at det vil komme dere til nytte etter hvert ved at det bedre kan tilpasses tilbud og behandling. For å få dette til trengs at flest mulig svarer på spørsmålene, også de som ikke følger diett.

Til alle kandidater som fikk SMS fra studien i midten av oktober: Tusen takk for deltagelse, og til resten ønsker de gjerne å minne om at prosjektet fortsatt trenger påmelding og svar til spørreskjema.

Hvis du ønsker å få tilsendt spørreskjemaene på mail istedenfor på SMS, ønsker mer informasjon om studien eller ny invitasjon til studien så kontakt de gjerne på Senter for sjeldne diagnoser. Susanne Weedon-Fekjær tlf: 23075340 eller minwee[@]ous-hf.no, eller sara.seidel[@]studmed.uio.no.