Nytt forskningsprosjekt på voksne med PKU

Sara Seidel skal skrive masteren sin i klinisk ernæring om voksne med PKU med veiledere fra Senter for sjeldne diagnoser.

Hun har laget en informasjonsvideo om sitt forskningsprosjekt som kan sees her; YouTube-video

Ønsket er å rekruttere voksne med PKU til prosjektet.