NYFØDTSCREENINGEN

Behandling av PKU i Norge er sentralisert ved Rikshospitalet i Oslo, Barne- og ungdomsklinikken.

Ved laboratoriefasilitetene til Nyfødtscreeningen utføres analyse av alle blodprøver som tas i forbindelse med nyfødtscreening, og i tillegg analyseres alle blodprøver som sendes inn fra pasienter som følges opp ved Rikshospitalet.

Blodprøver på filterkort som skal analyseres sendes til;
Oslo Universitetssykehus HF
Nyfødtscreeningen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Kontaktinformasjon til nyfødtscreeningen;
Oslo Universitetssykehus HD
Nyfødtscreeningen
Forskningsveien 2B, bygg D, 1. etg.
0373 Oslo
Telefon; 23075960