PKU DAGER

Det avholdes PKU-dager ved Rikshospitalet en gang i året for alle pasienter. Hvert årskull slås sammen og møtes til faglig informasjon og diskusjon.

PKU dager 2019 (med forbehold om endringer)

28.mars 2015, 2014

23.mai 2013, 2012

13.juni 2011, 2010

29.aug 2009, 2008, 2007 (Flyttet fra 26.sept)

24.okt 2006, 2005, 2004

21.nov 2003, 2002, 2001 (denne dagen er uten foreldre)

Invitasjon og program vil bli tilsendt i forkant av PKU-dagen