PKU-TEAMET VED RIKSHOSPITALET 

Behandling av PKU i Norge er sentralisert ved Rikshospitalet i Oslo, Barne- og ungdomsklinikken.

Behandlingsteamet består av leger, kliniske ernæringsfysiologer og sykepleiere som følger opp PKU pasientene.

Barn (Nyfødt til 18 år) følges opp ved Barneklinikken, voksne over 18 år følges opp av voksen-teamet.

Kontaktinformasjon til PKU-temaet;

Klinisk ernæringsfysiolog Rina Lilje: 23077826

Klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Åkre Strandskogen: 23071212

Klinisk ernæringsfysiolog (voksen-teamet) Linn Helene Stølen: 23072319

 

Dersom pasienten ikke får tak i behandlingsteamet, kan det legges igjen beskjed på Barneklinikken om at man ønsker å bli ringt opp.På grunn av sensitive personopplysninger ønsker Rikshospitalet å bli kontaktet per telefon, ikke epost.