STØNADER FRA NAV

Hjelpestønad

Foreldre til barn med PKU kan søke om hjelpestønad på grunnlag av at man har “har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom” som utføres av pårørende (foreldre). Du kan lese mer om grunnlaget for denne stønaden og hvordan man går fram for å søke her. Denne stønaden opphører når barnet fyller 18 år.

Grunnstønad

Personer med PKU kan søke om grunnstønad for å dekke “ekstrautgifter til fordyret kosthold som følge av sin PKU diagnose”. Mer informasjon om grunnstønad og søknad kan finnes her. Man skal uten individuell prøving få innvilget grunnstønad etter sats 2 før fylte 4 år og etter sats 4 fra 4 år, så lenge man har dokumentert en PKU diagnose.

Gjeldende satser for grunnstønad og hjelpestønad kan finnes her.