PKU dager 2019

Fra PKU teamet på Rikshospitalet;

PKU dager 2019 (med forbehold om endringer)

28.mars 2015, 2014

23.mai 2013, 2012

13.juni 2011, 2010

29.aug 2009, 2008, 2007 (Flyttet fra 26.sept)

24.okt 2006, 2005, 2004

21.nov 2003, 2002, 2001 (denne dagen er uten foreldre)

Invitasjon og program vil bli tilsendt i forkant av PKU-dagen