PKU kurs for voksne

Senter for sjeldne diagnoser inviterer voksne med PKU til ­kurs. På kurset lærer du mer om behandlingen og hvordan du kan leve best mulig med sykdommen.

 

Temaer på kurset:

  • PKU og hjernen
  • Hvor havner PKU i hverdagsprioriteringene?
  • Å være partner til en person med PKU
  • Hvordan gjennomføre diettbehandlingen?
  • Svar på innsendte spørsmål
  • Ny forskning om PKU

Det blir både forelesninger og erfaringsdeling i grupper.

Mer informasjon om kurset og påmelding kan du finne her; SSD- PKU-kurs for voksne