KURS OG INFORMASJONSMATERIELL

Et E-læringskurs om PKU (link) er tilgjengelig fra Senter for sjeldne diagnoser sine nettsider. Kurset er laget for skolepersonell som arbeider med barn i småskoletrinnet, men kan også være nyttig for andre som ønsker å lære om PKU.

Videre informasjon om PKU kan finnes hos:

Senter for sjeldne diagnoser

Senteret har også utarbeidet en nyttig veileder om PKU som kan finnes her.

Nyfødtscreeningen ved Rikshospitalet, som har egen nettside med info om PKU her