KURS OG INFORMASJONSMATERIELL

Her kan man skrive en kort introduksjon

Et E-læringskurs om PKU (link) er tilgjengelig fra Senter for sjeldne diagnoser sine nettsider. Kurset er laget for skolepersonell som arbeider med barn i småskoletrinnet, men kan også være nyttig for andre som ønsker å lære om PKU.

 

Videre informasjon om PKU kan finnes hos:

Senter for sjeldne diagnoser

Nyfødtscreeningen ved Rikshospitalet, som har egen nettside med info om PKU her

Senteret har utarbeidet en nyttig veileder om PKU som kan finnes her.