Enhetslister; tabell over proteininnhold i matvarer

PKU teamet ved Rikshospitalet har utarbeidet en liste over proteininnholdet og mengde matvare som utgjør en enhet Phe.

Listen kan lastes ned ved å trykke på følgende link; Enhetsliste_2021

Husk at dere også kan titte på www.matvaretabellen.no hvis dere er usikre på proteininnhold i forskjellige matvarer eller du ikke finner en matvare i tabellen.

Denne enhetslisten ble oppdatert i juli 2017. De fleste verdiene er regnet ut i fra Matvaretabellen 2012, produsert av Mattilsynet, Sosial-og helsedirektoratet og Universitetet i Oslo; http://matportalen.no/matvaretabellen. Verdier tatt fra andre kilder, for eksempel produsenten, er markert med *.

• Første kolonne med tall viser gram protein per 100 gram matvare.
• Midterste kolonne viser mengden phe i 100 gram matvare.
• Siste kolonne viser hvor mye av matvarer man kan bruke for å få i seg en enhet eller 25 mg fenylalanin.

Verdiene er kalkulert ut i fra proteinmengde.

  • For frukt, bær, potet og de fleste grønnsaker er det regnet at 3 % av proteinet er fenylalanin,
  • I erter, mais, bønner, spinat, grønnkål samt sjokolade er 4 % brukt
  • For kjøtt, fisk, egg, melk, melkeprodukter, kornprodukter og blandingsprodukter brukes 5 %.
  • Hvis matvaren ikke finnes på listen, les varedeklarasjon eller sjekk matvaretabellen og vurder bruken.
  • Bruk alltid 5 % for blandingsprodukter som ikke står i tabellen.

Listen kan bestilles i elektronisk format fra PKU teamet på Rikshospitalet (e-post: linn.helene.stolen@ous-hf.no). Da kan den bearbeides og individualiseres slik at man for eksempel kan lage en mindre liste som passer til hvilke varer som brukes til daglig.

Koder:

Grønt = mat med lite fenylalanin

Orange = kan brukes i begrensede mengder

Rødt = bør unngås i størst mulig grad, brukes i små mengder (veies nøye)