OPPFØLGING OG BEHANDLING

Behandling av PKU i Norge er sentralisert ved Nyfødtscreeningen lokalisert ved Rikshospitalet i Oslo. Her utføres alle analyser av blodprøver både fra nyfødt-screeningprogrammet og fra PKU-pasienter som mottar behandling. Mer informasjon om oppfølging og behandling av PKU kan du finne på Nyfødtscreeningens informasjonssider; her.

Behandligsteamet består av leger, kliniske ernæringsfysiologer og sykepleiere som følger opp PKU pasientene.