TIPS TIL ANDRE EGNEDE PRODUKTER FOR PKU DIETTEN

Sjekk næringsinnhold på produkter du kommer over. Noen ganger kan du finne spennende produkter som også egner seg til de med PKU.

Se også på sidene til spesialforhandlere av lavproteinprodukter; Spesialforhandlere