LEVERANDØRER AV SPESIALPRODUKTER FOR PKU

En oversikt over forhandlere av proteinerstatning og spesialprodukter som er nyttige og relevante for personer med PKU er gitt nedenfor:

Leverandører/apotek som kan levere produkter på blå resept (bl.a proteinerstatning), lavproteinprodukter og andre spesialprodukter;

BOOTSPKU (https://bootspku.no/)

PKU.NO (www.PKU.no)

Liste over produsenter av spesialprodukter og proteinerstatning og ressurser de tilbyr som kan være nyttige for personer med PKU;

Nutricia (www.nutricia.no). Denne produsenten av ernæringsløsninger har også en egen side rettet mot PKU; (https://www.nutricia.no/pku) og en YouTube kanal som viser matlagningsvideoer for lavproteinretter (Link).

Vitaflo (https://www.nestlehealthscience.com/vitaflo) Denne produsenten av ernæringsløsninger har også en egen side rettet mot PKU (Link).

MetaX (https://metax.org/EN/Whatsnew.aspx). Også her finner man informasjon rettet mot PKU pasienter