PÅ ELLER FÅ BESØK

Er du i den situasjonen at du kan forvente å få en PKUer på besøk?

Da er vårt budskap, ikke glem PKUeren. Det oppleves ikke bra å bli glemt i noen sammenheng, men spesielt sårbart kan det være hvis noen glemmer diagnosen. Tilby dere å lage PKU mat, si klart i fra til PKUeren eller foreldrene at dette ikke er et problem og dette gjør dere med glede. Spør etter oppskrifter, tips til produkter og råvarer. Det trenger ikke å være avansert, tilby fryseplass slik at mat kan oppbevares for tilfeldige besøk.