Bøker om PKU

Her kommer tips om bøker om PKU,

For barn;

Penny Pingvin har PKU

Tore T-Rex