REGNEREGLER

Proteininnhold i matvarer oppgis vanligvis under næringsinnhold som gram protein/100 gram matvare.

Man regner at proteiner i de fleste typer mat inneholder 5% fenylalanin (Phe). Det vil si at 100 gram protein inneholder 5 gram fenylalanin.

25 mg (0.025 gram) fenylalanin er definert som 1 enhet Phe.

For noen matvaretyper regner man at de inneholder mindre fenylalanin (Phe) per 100 gram;

  • Frukt, bær og de fleste grønnsaker inneholder 3% fenylalanin (Phe). Det vil si at 100 gram protein inneholder 3 gram fenylalanin.
  • Grønnsaker som erter mais, bønner, spinat, grønnkål eller blandinger der disse inngår regner man at inneholder 4% fenylalanin (Phe).

For å regne ut fenylalanininnholdet og antall enheter i en matvare kan man bruke “prosentreglene”;

Man leser da av proteininnholdet  i matvaren (under næringsinnhold) oppgitt i “gram protein/100 gram”.  F.eks: Prim; 6.7 g/100 gram

For matvarer med 5% fenylalanin (de fleste matvarer);

Del tallet 50 på proteininnholdet: Du vil da få antall gram av varen som utgjør 1 enhet.

Regneeksempel:

For Prim blir da dette:  50/6.7   =  7.5 gram prim utgjør 1 enhet fenylalanin (Phe).

For matvarer med 4% fenylalanin bruker man tallet 63 istedenfor 50.

Regneeksempel:

Mais inneholder 2.5 gram protein/100 g.

Vi regner da ut mengde vare som utgjør en enhet; 63/(2.5 g/100 g)  = 25 gram mais utgjør en enhet.

For matvarer med 3% fenylalanin bruker man tallet 83 istedenfor 50.

Regneeksempel:

Gulrot inneholder 0.7 gram protein/100 g (fra www.matvaretabellen.no).

Vi regner da ut antall vare som utgjør en enhet; 83/0.7 = 119 gram gulrot utgjør en enhet.

Er man usikker på om matvaren er i  5%, 4% eller 3%-kategorien, så velger man alltid å bruke 5%-regelen